İmar Barışı ( Yapı Kayıt Belgesi ) Nedir ?

30 Aralık 2017 öncesinde yapılmış ve kat irtifakı, kat mülkiyeti olmayan  , kaçak yapı statüsünde bulunan ceza kesilmiş olan veya yıkım kararı bulunan binaların  mevcut halinin mimari rölevesinin çizilip, yapı kayıt belgesi ile belgelendirilerek yasal duruma getirilmesidir.

İmar  Barışının Getireceği  Avantajlar Nelerdir ?

 

Yapı kayıt belgesi sayesinde yapınızın her türlü yürürlüğe aykırı bulunan tüm ayıplı bölümleri yapınız yıkılana kadar yasal hale getirilmiş olacaktır. Bu belge ile yapımızın eski ise kentsel dönüşme girene kadar, yeni yapılmışsa binanın ömrü kadar, yapıdan kaynaklı imar cezası ve imar kirliliği gibi cezalar verilmeyecektir.

Yapı Kayıt belgesi alan yapılar krediye uygun hale gelebilecektir.

Tüm yapılara kat mülkiyeti kuralabilecektir.

Tüm yapılara iskan verilebilecektir.

Elektirk ,su , doğalgaz abonelikleri tüm bağımsız bölümlere ayrı bir şekilde bağlanabilecektir.

 

 

İmar Barışından Kimler Yararlanabilir ?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış tüm yapılar imar barışına başvurabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi

İmar Barışından Yararlanabilmek İçin Neler Yapılmalıdır ?

1 ) E&M mimarlığa başvuru

3 ) Ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılarının mevcut durumunun mimari projesinin hazırlanması

4 ) İlgili Bakanlık ve Belediyelere başvuru yapılması ( son başvuru tarihi 15 HAZİRAN 2019 )

5 ) Yapımızın ait toplam bakanlığa harcının yatırılması

6 )Yapı Kayıt belgesinin düzenlenmesi  ve maliklere teslim edilmesi