Mimari Proje Tasarımı

Mimari proje çizimi için gerekli verilerin toplanması, mimari ihtiyaç programının hazırlanması, mimari akış şeması hazırlanması, mimari eskiz çizimlerinin hazırlanması, mimari planlama, mimari ön proje hazırlanması, mimari avan projesi hazırlanması, mimari uygulama projelerinin çizimi, mimari sistem kesitlerinin çizimi, mimari nokta detay çizimleri, mimari imalat ve montaj proje çizimlerinin hazırlanması, mimari dekorasyon teknik şartnamelerin ve ihale dosyalarının hazırlanması, mimari dekorasyon uygulamalarına yönelik danışmanlık hizmetleri ve mimari dekorasyon uygulama kontrollüğü hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır.

Proje Takibi

Tüm inşaat sürecinde devam edecek olan, belirlenecek yapım metodu doğrultusunda, yüklenici / alt yüklenicilerin takibi, inşaat ve şantiye çalışan / çalışmalarının kontrol ve koordine edilmesi ile raporlanması çalışmalarıdır.

Danışmanlık

Rekabetin giderek artmasıyla birlikte ürünün yanında sunuşu da önem kazanmıştır. Yaşam alanlarının mimari tasarımları müşterilerinin taleplerini karşılamakta en önemli etken haline gelmiştir. Ürünlerin sunumunda ve mekanlarda kullanılan materyallerin ve tasarımın dehası hizmetin sunumunu kolaylaştırarak satış ve pazarlama performanslarını arttırmaktadır.